1 Agenda voor de vergadering van het Presidium d.d. 17 februari 2014.

2 Agendapunt 2 betreffende de concept-besluitenlijst van de vergadering van het Presidium d.d. 20 januari 2014 ten behoeve van de vergadering van het Presidium d.d. 17 februari 2014.