1. Agenda Presidium 28 april 2014

2. Agendapunt 1 betreffende concept-besluitenlijst van de vergadering van het Presidium d.d. 24 maart 2014 ten behoeve van de schriftelijke vergadering van het Presidium d.d. 28 april 2014.