1 Agenda voor de vergadering van het Presidium d.d. 10 juni 2014.