1. Agenda vergadering Presidium 15 september 2014.

2. Agendapunt 3a betreffende besluitenlijst van de openbare vergadering van het presidium d.d. 10 juni 2014 ten behoeve van vergadering Presidium 15 september 2014.