1 Agenda vergadering Presidium 24 november 2014.

2 Agendapunt 2 betreffende concept besluitenlijst vergadering Presidium 13 oktober 2014 ten behoeve van de vergadering Presidium 24 november.