1 Agenda Provinciale Staten 12 december 2014

2.1 Statenvoorstel 71/14: Notulen Provinciale Staten 3 oktober 2014.

2.2 Statenvoorstel 76/14 Notulen Provinciale Staten 31 oktober 2014.

3 Statenvoorstel 77/14 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 12 december 2014.

4.A.1 Statenvoorstel 74/14 Zuidelijke Rekenkamer; voordracht bestuurslid.

4.A.2 Statenvoorstel 79/14 Intrekking Akkerdistelverordening Noord-Brabant 2007.

4.A.3 Statenvoorstel 30/14 Tweede wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant.

4.A.4 Statenvoorstel 68/14 vijfde wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening provincie Noord-Brabant.

4.A.5 Statenvoorstel 26/14 Onteigening voor AFC Nieuw Prinsenland / West-Brabant.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 26/14 Onteigening voor AFC Nieuw Prinsenland / West-Brabant. 123 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 26/14 Onteigening voor AFC Nieuw Prinsenland / West-Brabant. 96 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 26/14: Concept verzoekbrief aan de Kroon. 136 KB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 26/14: Zakelijke beschrijving van het doel waarvoor moet worden onteigend. 253 KB
 5. 04. Bijlage 3a Statenvoorstel 26/14: Grondplantekeningen - Grootscholte A 120 KB
 6. 05. Bijlage 3b Statenvoorstel 26/14: Grondplantekeningen - Grootscholte B. 136 KB
 7. 06. Bijlage 3c Statenvoorstel 26/14: Grondplantekeningen - Van Tilburg. 177 KB
 8. 07. Bijlage 4a Statenvoorstel 26/14: Projectie van percelen op verbeelding inpassingsplan - Grootscholte A. 695 KB
 9. 08. Bijlage 4b Statenvoorstel 26/14: Projectie van percelen op verbeelding inpassingsplan - Grootscholte B. 816 KB
 10. 09. Bijlage 4c Statenvoorstel 26/14: Projectie van percelen op verbeelding inpassingsplan - Van Tilburg. 905 KB
 11. 10. Bijlage 5a Statenvoorstel 26/14: Projectie van percelen op kaart civieltechnisch masterplan - Grootscholte A. 140 KB
 12. 11. Bijlage 5b Statenvoorstel 26/14: Projectie van percelen op kaart civieltechnisch masterplan - Grootscholte B. 186 KB
 13. 12. Bijlage 5c Statenvoorstel 26/14: Projectie van percelen op kaart civieltechnisch masterplan - Van Tilburg. 212 KB
 14. 13. Bijlage 6 Statenvoorstel 26/14: Lijst van te onteigenen onroerende zaken. 112 KB
 15. 14. Bijlage 7 Statenvoorstel 26/14: Lijst van belanghebbenden. 42 KB
 16. 15. Advies Themacommissie voor Transitie Stad en Platteland statenvoorstel 26/14 Onteigening voor AFC Nieuw Prinsenland / West-Brabant. 43 KB
 17. 16. Erratum Statenvoorstel 26/14 Onteigening voor AFC Nieuw Prinsenland / West-Brabant. 49 KB

4.C.1 Statenvoorstel 69/14 Nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen

6.1 Vraag Provinciale Staten 12 december 2014 stand van zaken financiële ondersteuning Taskforce Brabant-Zeeland 2014-2016, ingediend door VVD.

6.2 Vraag Provinciale Staten 12 december 2014 `380KV`, ingediend door PvdA.

6.3 Vraag Provinciale Staten 12 december 2014 Legeskosten, ingediend door CDA.

6.4 Vraag Provinciale Staten 12 december 2014 Brabant C, ingediend door VVD.

6.5 Vraag Provinciale Staten 12 december 2014 plezierjacht, ingediend door Partij voor de Dieren.

7.1 Motie M1 Provinciale Staten 12 december 2014 niet geagendeerd onderwerp: Voltooiing Ruit Eindhoven, ingediend door PVV.(VERWORPEN)

7.2 Motie M2 Provinciale Staten 12 december 2014 niet geagendeerd onderwerp: Discriminatie ouderen bij collectieve zorgverzekering aangeboden door de Provincie Noord-Brabant aan personeel, ingediend door 50PLUS.(VERWORPEN)

7.3 Motie M3 Provinciale Staten 12 december 2014 niet geagendeerd onderwerp: De Ruit, A67 en A58, ingediend door VVD en SP.(UNANIEM AANGENOMEN)

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 12 december 2014.

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 12 december 2014.