1 Agenda vergadering Presidium 20 april 2015.

2 Agendapunt 2 betreffende de besluitenlijst van de vergadering Presidium 23 februari 2015 ten behoeve van de vergadering Presidium 20 april 2015.