1 Vergadering Presidium 11 januari 2016.

2 Agendapunt 2 betreffende besluitenlijst openbare deel vergadering Presidium 9 november 2015 ten behoeve van vergadering Presidium 11 januari 2016.