1 Vergadering Presidium 13 juni 2016

2a Agendapunt 2.a betreffende besluitenlijst Presidium 26 februari 2016 ten behoeve van de vergadering Presidium 13 juni 2016.

2c Agendapunt 2.c betreffend besluitenlijst Presidium 11 maart 2016 ten behoeve van de vergadering Presidium 13 juni 2016.