001 Vergadering Presidium 19 september 2016

002a Agendapunt 2a besluitenlijst Presidium 13 juni 2016 ten behoeve van vergadering Presidium d.d. 19 september 2016