1 Vergadering Presidium 7 november 2016

2 Agendapunt 2a betreffende besluitenlijst 19 september 2016 ten behoeve van vergadering Presidium 7 november 2016.