1 Vergadering Presidium d.d. 20 november 2017

2 Agendapunt 2a vastgestelde notulen Presidium 9 oktober 2017 ten behoeve van vergadering Presidium 20 november 2017