1 Vergadering Presidium d.d. 18 december 2017

2.1 Agendapunt 2b vastgestelde notulen Presidium 16 november 2017 ten behoeve van vergadering Presidium 18 december 2017

2.2 Agendapunt 2c vastgestelde notulen Presidium 20 november 2017 ten behoeve van vergadering Presidium 18 december 2017