1 Concept-agenda vergadering Presidium d.d. 3 september 2018

2 Agendapunt 3a vastgestelde notulen Presidium 2 juli 2018 ten behoeve van vergadering Presidium 3 september 2018