1 Vergadering Presidium 12 november 2018

2.1 Agendapunt 2c vastgestelde notulen Presidium 24 september 2018 ten behoeve van vergadering Presidium 12 november 2018

2.2 Agendapunt 2d vastgestelde notulen Presidium 22 oktober 2018 ten behoeve van vergadering Presidium 12 november 2018