1 Schriftelijke consultatie vergadering Presidium 23 maart 2020