1 Aangevulde Agenda Provinciale Staten 22 mei 2015.

3.1 Statenvoorstel 16/15 Notulen Provinciale Staten 6 februari 2015.

3.2 Statenvoorstel 23/15 Notulen Provinciale Staten 6 maart 2015.

3.3 Statenvoorstel 27/15 Notulen Provinciale Staten 25 maart 2015.

3.4 Statenvoorstel 29/15 Notulen Provinciale Staten 26 maart 2015.

4 Statenvoorstel 24/15 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 22 mei 2015.

6 Bestuursakkoord 2015-2019 en bepaling aantal zetels in Gedeputeerde Staten.

Bijlagen

 1. Bestuursakkoord 2015-2019 en bepaling aantal zetels in Gedeputeerde Staten. 8,6 MB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 34/15 Vaststelling aantal gedeputeerden voor de Statenperiode 2015-2019. 54 KB
 3. 40. Motie M2 Bestuursakkoord 2015-2019: Financiƫle paragraaf, ingediend door de VVD, SP, D66 en PvdA. (AANGENOMEN) 511 KB
 4. 41. Motie M3 Provinciale Staten 22 mei 2015: Motie seniorenbeleid, ingediend door het CDA en 50PLUS (INGETROKKEN) 81 KB
 5. 41a. Motie M3a Provinciale Staten 22 mei 2015: Motie seniorenbeleid, ingediend door het CDA en 50PLUS. (VERWORPEN) 436 KB
 6. 42. Motie M4 Bestuursakkoord 2015-2019: Duurzaamheidsbeleid, Knettergek en peperduur ingediend door de PVV. (AANGEHOUDEN) 4,1 MB
 7. 43. Motie M5 Bestuursakkoord 2015-2019: Inhaalverbod A67 ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 356 KB
 8. 44. Motie M6 Bestuursakkoord 2015-2019: Oormerken opcenten MRB ingediend door de PVV. (AANGEHOUDEN) 408 KB
 9. 45. Motie M7 Bestuursakkoord 2015-2019: Aaandacht voor Rijksinfrastructuur, ingediend door de PVV. (AANGEHOUDEN) 496 KB
 10. 46. Motie M8 Provinciale Staten 22 mei 2015 Bestuursakkoord 2015-2019: Veilige wegen, ingediend door de PVV. (AANGEHOUDEN) 421 KB
 11. 47. Motie M9 Bestuursakkoord 2015-2019: Duurzaamheidsbeleid, Uitbreiden focus verkeersproblematiek Eindhoven - Helmond, ingediend door de PVV. (VERWORRPEN) 580 KB
 12. 48. Motie M10 Provinciale Staten 22 mei 2015 Bestuursakkoord 2015-2019: Bindende volksraadpleging bij gemeentelijke herindeling, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 435 KB
 13. 49. Motie M11 Bestuursakkoord 2015-2019: Energie-neutrale woningen, ingediend door GroenLinks. (AANGEHOUDEN) 428 KB
 14. 50. Motie M12 Bestuursakkoord 2015-2019: Energie- en Breedbandfonds, ingediend door GroenLinks. (AANGEHOUDEN) 432 KB
 15. 51. Motie M13 Bestuursakkoord 2015-2019: Levensloopbestendinge woningen, ingediend door GroenLinks en CDA. (AANGEHOUDEN) 1 MB
 16. 52. Motie M14 Bestuursakkoord 2015-2019: Mestverwerking in praktijk, ingediend door de Partij voor de Dieren, 50PLUS en Lokaal Brabant. (AANGEHOUDEN) 597 KB
 17. 53. Motie M15 Bestuursakkoord 2015-2019: Halfjaarlijkse rapportage Groenontwikkelfonds Brabant, ingediend door de Partij voor de Dieren, GroenLinks en 50PLUS. (AANGEHOUDEN) 633 KB
 18. 54. Motie M16 Bestuursakkoord 2015-2019: Duidelijk Collegeakkoord, ingediend door CDA. (VERWORPEN) 626 KB
 19. 55. Motie M17 Provinciale Staten 22 mei 2015: Motie concrete uitwerking collegeakkoord ingediend door het CDA. (INGETROKKEN) 71 KB
 20. 55a. Motie M17a Provinciale Staten 22 mei 2015: Motie concrete uitwerking collegeakkoord ingediend door het CDA. (VERWORPEN) 322 KB
 21. 61. Amendement A1 Provinciale Staten 22 mei 2015 Statenvoorstel 34/15: Aantal gedeputeerden ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 308 KB
 22. Statenvoorstel 34/15 Vaststelling aantal gedeputeerden voor de Statenperiode 2015-2019. 55 KB
 23. Vastgesteld besluit 34/15 Statenvoorstel Vaststelling aan gedeputeerden voor de Statenperiode 2015-2019. 54 KB

9.A.1 Statenvoorstel 25/15 Vertegenwoordiging PS in gezamenlijke organen.

9.A.2 Statenvoorstel 32/15 Plaatsvervangend voorzitters Provinciale Staten voor de Statenperiode 2015-2019.

9.C.1 Statenvoorstel 22/15 Jaarstukken 2014

11 Interpellatieverzoek Provinciale Staten 22 mei 2015 over Taskforce Georganiseerde Criminaliteit, ingediend door PVV. (INGETROKKEN)

12.1 Motie M1a Provinciale Staten 22 mei 2015 niet geagendeerd onderwerp: Ex ante evaluatie vergassing van ganzen, ingediend door de Partij voor de Dieren en GroenLinks. (INGETROKKEN)

12.2 Motie M18a Provinciale Staten 22 mei 2015 niet geagendeerd onderwerp: uitbreiding van nertsenfokkerijen in Brabant, ingediend door GroenLinks en de Partij voor de Dieren. (AANGENOMEN)

13 Vastgestelde notulen Provinciale Staten 22 mei 2015.