1 Statendag 4 september 2015.

2.1 Statenvoorstel 47/15 Een verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal inpassingsplan (PIP) N279 Noord.

3.1 Statenmededeling Business case nachtbussen Brabant.

5.1 Vergadering Provinciale Staten 4 september 2015

5.3 Vraag Provinciale Staten 4 september 2015 `over het in gevaar komen van de inzet van 221 miljoen euro die bestemd waren voor de Ruit`, ingediend door de PVV.

5.4 Motie M1 Provinciale Staten 4 september 2015 niet geagendeerd onderwerp: Circus Herman Renz is Brabants cultureel erfgoed; ingediend door het CDA.(INGETROKKEN)

5.6 Statenvoorstel 37/15 Rapportage Zuidelijke Rekenkamer; Programma Beter Benutten Brabant.

6.1 Statenvoorstel 52/15 Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren Elektronisch monitoren van luchtwassers.

6.2 Memo van lid Gedeputeerde Staten, dhr. Van Merrienboer, aan Provinciale Staten over Beeldvormende bijeenkomst Provinciale Staten over mogelijk verstrekken van een hybride lening aan de BNG Bank.

7.1 Verzoek van de Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost aan Provinciale Staten om overleg over het afschot van zwerfkatten.

10. Vastgestelde notulen Vergadering Provinciale Staten 4 september 2015