001 Tweede aangevulde dagindeling Statendag 11 maart 2016

002 09.30 - 10.00 UUR INSPREKERS EN TECHNISCH VRAGENUUR - 11 MAART 2016

003 09.15 - 10.00 UUR - PLATFORM PLANNING & CONTROL - 11 MAART 2016

004 10.00 - 11.15 UUR PLATFORM INTERNATIONALISERING - 11 MAART 2016

005 10.00 - 11.15 UUR STATENWERKGROEP OMGEVINGSVISIE - 11 MMART 2016

006 11.15 - 12.30 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU - 11 MAART 2016

007 11.15 - 12.30 UUR PLATFORM INTEGRITEIT - 11 MAART 2016

009 13.00 - 14.30 UUR THEMA RUIMTE - 11 MAART 2016

011 14.30 - 15.45 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING - 11 MAART 2016

012 14.30 - 15.45 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN - 11 MAART 2016

013 Aangevulde agenda vergadering Provinciale Staten 11 maart 2016

013.2.1 Vraag Provinciale Staten 11 maart 2016, Mestdialoog ingediend door ChristenUnie-SGP.

013.4.1 Statenvoorstel 13/16 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 11 maart 2016.

013.4.2 02. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 01/16 Deltaplan Hoge Zandgronden: Bijdrageverordening en begrotingswijziging.

013.4.2 01. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 01/16 Deltaplan Hoge Zandgronden: Bijdrageverordening en begrotingswijziging

013.5.1 Statenvoorstel 09/16 Werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant.

013.5.2 Statenvoorstel 18/16 Ontheffing van mevrouw drs. C.J.M. Dortmans, griffier, met ingang van 7 maart 2016 uit de functie van griffier.

013.5.3 Statenvoorstel 17/16 Werving griffier van Provinciale Staten.

014 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 11 maart 2016