1 Statendag 24 maart 2017

2 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

2.1 Erfgoedbeleid `Verhalen van Brabant`

3 09:30 UUR - 12:00 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

3.1 Rondetafelgesprek 380 kV

4 11:10 UUR - 12:10 UUR PLATFORM INTEGRITEIT

Bijlagen

5 (Geen insprekers)

Bijlagen

6 13:00 UUR - 13:10 UUR AANBIEDINGSMOMENT

Bijlagen

6.1 Aanbieden van petitie `Spaar de natuur in Het Blik en De Duiventoren` van comité `Handen af van De Duiventoren en Het Blik`.

Bijlagen

7 13:15 UUR Vergadering Provinciale Staten 24 maart 2017

Bijlagen

7.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

7.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

7.2.1 Vraag Provinciale Staten 24 maart 2017 `actuele stand van zaken situatie van de Veldenweg 4 in Diessen` ingediend door de VVD

7.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

7.3.1 Statenvoorstel 11/17 Zienswijze 1e concept Begrotingswijziging 2017 Havenschap Moerdijk

7.3.2 Statenvoorstel 15/17 Procedure wensen en bedenkingen deelname in Stichting Automotive Campus

7.4 STEMMING

Bijlagen

7.4.1 Statenvoorstel 23/17 Lijst Ingekomen Stukken PS vergadering 24 maart 2017

7.4.2 Statenvoorstel 24/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 3 februari 2017

8 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 24 maart 2017