1 Statendag 13 oktober 2017

2 (Geen insprekers)

Bijlagen

3 13:30 UUR - 15:00 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

3.1 Digitalisering

Bijlagen

3.2 Verzoek aan de Procedurevergadering door gedeputeerde Pauli tot houden themabijeenkomst over digitalisering

3.3 Statenmededeling Bestuursopdracht Digitalisering - stand van zaken

4 15:00 UUR - 16:30 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

4.1 Sociale Veerkracht

Bijlagen

4.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie van PVV tot het houden van een themabijeenkomst over Sociale Veerkracht ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 11 september 2017

4.3 Statenmededeling Programma Versterken Sociale Veerkracht: Uitvoeringsagenda 2018

5 15:05 UUR - 17:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

5.1 Overzicht beleid Natuur, Water en Milieu

Bijlagen

5.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van den Hout tot het houden van themabijeenkomst over overzicht van het beleid op natuur, water en milieu