1 Statendag 23 februari 2018

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Begrotingswijziging 11/18 MIT-Zuid 2018

2.2 Statenvoorstel 13/18 Zevende wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012

3 09:15 UUR - 10:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

4 09:30 UUR - 10:30 UUR WOORDVOERSOVERLEG MOBILITEIT

5 10:00 UUR - 10:30 UUR INSPREKERS

Bijlagen

5.1 Dhr. Van Uijen van Stichting van GOL naar Beter en dhr. Schmeits van bewonersvereniging Vijfhoevenlaan over Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Bijlagen

5.2 Mevrouw Verhoeven over stikstof en industrie

Bijlagen

6 10:30 UUR - 11:45 UUR THEMA MOBILITEIT

Bijlagen

6.1 Herijking OV-visie

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van der Maat tot het houden van themabijeenkomst over `Herijking OV visie van klassiek OV naar Mobiliteit als dienst` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 22 januari 2018

6.3 Statenmededeling Aanbieding speelveldnotitie ‘van klassiek OV naar mobiliteit als dienst’

7 10:30 UUR - 11:45 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

7.1 Strategische keuzes VTH-beleid

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van den Hout tot het houden van een themabijeenkomst over Strategische keuzes voor vergunningverlening, toezicht en en handhaving (VTH) in het omgevingsrecht ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 22 januari 2018

8 11:45 UUR - 13:00 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

8.1 Gebeidsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Bijlagen

8.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfracties Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over `Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 20 november 2017

8.3 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak

Bijlagen

 1. Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak 103 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Nota vooroverleg concept-ontwerp inpassingsplan GOL Oost/West 2,9 MB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Verslag expertsessie 18 september 2017 741 KB
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Verkeersanalyse bewonersvarianten 72A en 72B 6,9 MB
 5. Bijlage 4 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Verslag expertsessie 12 oktober 2017 Baardwijkse Overlaat 43 KB
 6. Bijlage 5 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Verslag expertsessie 12 oktober 2017 inpassing variant 72A 57 KB
 7. Bijlage 6 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Factsheet variant 72A 125 KB
 8. Bijlage 7 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Brief SNGB aan stuurgroep over factsheet 195 KB
 9. Bijlage 8 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Reactie SGNB op factsheet 545 KB
 10. Bijlage 9 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Brief SGNB aan stuurgroep over expertsessies 358 KB
 11. Bijlage 10 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Reactie SGNB tabel met vergelijking 656 KB
 12. Bijlage 11 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Reactie SNGB optimalisatie inrichting variant 72A 312 KB
 13. Bijlage 14 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Nieuw ontwerp Fietsbrug Baardwijkse Overlaat 152 KB

9 11:45 UUR - 13:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

9.1 Landelijk meetnet Luchtkwaliteit

Bijlagen

9.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van den Hout tot het houden van een themabijeenkomst over Meten van luchtkwaliteit en het landelijk meetnet ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 18 december 2017

9.3 Statenmededeling Jaarrapportage 2015 en 2016: Luchtkwaliteit in Noord-Brabant door verkeer, veehouderijen en industrie

9.4 Statenmededeling Ammoniakmetingen in Noord-Brabant

10 13.30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

10.1 Vergadering Provinciale Staten d.d. 23 februari 2018

10.2 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging tijdelijk lid van Provinciale Staten mevrouw M.E.W.T. van Wijnen-Heijs

Bijlagen

10.3 ACTUALITEIT

Bijlagen

10.4 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

10.4.1 Statenvoorstel 13/18 Zevende wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012

10.4.2 Statenvoorstel 05/18 Advies aan het Commissariaat voor de media inzake de Stichting Regionale Omroep Brabant

10.4.3 Begrotingswijziging 11/18 MIT-Zuid 2018

10.4.4 Statenvoorstel 84/17 Verstrekken leningen uit de Immunisatieportefeuille voor zonnepanelenproject Zuidoost Brabant – kenbaar maken van wensen en bedenkingen

10.4.5 Statenvoorstel 03/18 Perspectief ontwikkelbedrijf en aanpassing Beheersstatuut

10.5 STEMMING

Bijlagen

10.5.1 Statenvoorstel 10/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 23 februari 2018

10.5.2 Statenvoorstel 08/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 17 november 2017

10.5.3 Statenvoorstel 09/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 1 december 2017

10.5.4 Statenvoorstel 12/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 15 december 2017

10.5.5 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 23 februari 2018

11 EXTRA VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

11.1 Extra Vergadering Provinciale Staten d.d. 23 februari 2018

12 Vastgestelde notulen extra vergadering Provinciale Staten 23 februari 2018