1 Statendag 5 oktober 2018

2 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING EN SAMENLEVING

Bijlagen

2.1 Expertmeeting Arbeidsmarkt en sociale veerkracht

2.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie D66 tot het houden van themabijeenkomst over `Versterken van veerkracht van alle Brabanders voor duurzame inzetbaarheid op huidige en toekomstige arbeidsmarkt` ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 14 mei 2018

2.3 Ter informatie aan Provinciale Staten van PON Monitor Sociale Veerkracht 2018 aangeboden tijdens het aanbiedingsmoment op de Statendag van 23 maart 2018

2.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over update Brabantse Arbeidsmarkt maart 2018

3 (Geen insprekers)

Bijlagen

4 10:00 UUR - 11:00 UUR WERKGROEP OP WEG NAAR DE STATENVERKIEZINGEN

Bijlagen

4.1 Agenda Werkgroep Opkomstbevordering 5 oktober 2018

5 11:00 UUR - 12:30 UUR THEMA MOBILITEIT

Bijlagen

5.1 Smart Mobility

Bijlagen

5.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van der Maat tot het houden van themabijeenkomst over `Smart Mobility` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 4 juni 2018

5.3 Statenmededeling Smart Mobility SmartwayZ.nl - koers, aanpak en projecten

6 11:00 UUR - 12:30 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

6.1 Ontwerp-begroting ODBN

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Griffie tot het houden van een themabijeenkomst over `de zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 en de wijziging op de begroting 2018 van de Omgevingsdienst Brabant Noord` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 3 september 2018

6.3 Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord

7 13:00 UUR - 14:30 UUR THEMA MOBILITEIT

Bijlagen

7.1 Rondetafelgesprek werkomstandigheden buschauffeurs en sociale veiligheid op bussen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfracties GroenLinks, SP en PvdA tot het houden van een themabijeenkomst over `de werkomstandigheden van de buschauffeurs in Brabant met name de veiligheid op de bussen` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 19 februari 2018

7.3 Statenmededeling Uitvoeringsplannen sociale veiligheid openbaar vervoer 2018