1 Statendag 14 december 2018

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 85/18 Bijdrageverordening Deltaplan Hoge Zandgronden 2019-2021

3 09:30 UUR - 10:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

4 09:30 UUR - 10:15 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG LANDBOUW

Bijlagen

4.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Landbouw 14 december 2018

5 10:00 UUR - 10:15 UUR INSPREEKMOMENT EN AANBIEDINGSMOMENT

Bijlagen

6 10:15 UUR - 11:00 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG ENERGIE

Bijlagen

6.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Energie 14 december 2018

7 10:30 UUR - 12:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

7.1 Lange termijn grondwaterbeleid

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van den Hout tot het houden van een themabijeenkomst over Richting lange termijn provinciaal grondwaterbeleid ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 24 september 2018

7.3 Statenmededeling Voorbereiding themabijeenkomst grondwaterbeleid

7.4 Statenmededeling Grondwateronderzoeken als basis voor ontwikkeling nieuw grondwateronttrekkingsbeleid

7.5 Statenmededeling Informeren voortgang nieuw grondwaterbeleid

8 11:00 UUR - 12:00 UUR PLATFORM INTERNATIONALISERING

Bijlagen

8.1 Agenda (incl. stukken) Platform Internationalisering 14 december 2018

9 12:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

9.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

9.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

9.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

9.3.1 Statenvoorstel 86/18 Energieagenda 2019-2030

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 86/18 Energieagenda 2019-2030 188 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 86/18 Energieagenda 2019-2030 49 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 86/18 : Energieagenda 2019-2030 2,2 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 86/18 : Formulier begrotingswijziging OKB Energieagenda 2019-2030 36 KB Ga naar het dossier
 5. Beantwoording technische vragen van Statenfractie van de VVD over Statenvoorstel 86/18 Energieagenda 2019-2030 57 KB Ga naar het dossier
 6. Beantwoording aanvullende technische vragen van Statenfractie van de VVD over Statenvoorstel 86/18 Energieagenda 2019-2030 42 KB Ga naar het dossier
 7. Amendement A1 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Monitor op uitvoering, ingediend door VVD, D66, PvdA en SP (AANGENOMEN) 112 KB
 8. Amendement A2 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Energieagenda in de Amercentrale, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 54 KB
 9. Amendement A3 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Energieagenda naar de volgende staten, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 45 KB
 10. Amendement A4 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Energieagendamiddelen naar Thorium LFTR-ontwikkeling, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 118 KB
 11. Motie M1 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Onderzoek naar innovatieve energiebronnen, ingediend door VVD en 50PLUS (AANGENOMEN) 121 KB Ga naar het dossier
 12. Motie M2 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Open staan voor Thorium LFTR-ontwikkeling, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 93 KB
 13. Motie M3 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Stop de volksverlakkerij, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 103 KB
 14. Motie M4 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Ladder voor duurzaamheid, ingediend door CDA en ChristenUnie-SGP (AANGENOMEN) 61 KB Ga naar het dossier
 15. Motie M5 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Energie besparen dicht bij huis, ingediend door D66, CDA, PvdA, VVD, SP, GroenLinks, ChristenUnie-SGP en 50PLUS (AANGENOMEN) 120 KB Ga naar het dossier
 16. Motie M6 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: CO2-doelen toevoegen aan de Energie uitvoeringsprogramma`s, ingediend door PvdA, VVD, SP, D66, GroenLinks, CDA, Partij voor de Dieren, 50PLUS en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 182 KB
 17. Motie M6a Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: CO2-doelen toevoegen aan de Energie uitvoeringsprogramma`s, ingediend door PvdA, VVD, SP, D66, GroenLinks, CDA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 197 KB Ga naar het dossier
 18. Motie M7 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Doelmatig, concreet en meetbaar, ingediend door GroenLinks, D66 en PvdA (AANGENOMEN) 87 KB Ga naar het dossier
 19. Motie M8 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Klimaatparagraaf, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 57 KB
 20. Motie M9 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Onderzoek Energieopslag, ingediend door Lokaal Brabant, CDA en GroenLinks (VERWORPEN) 76 KB
 21. Vastgesteld besluit 86/18 Energieagenda 2019-2030 51 KB Ga naar het dossier

9.3.2 Statenvoorstel 80/18 Brabantse Omgevingsvisie

9.3.3 Statenvoorstel 61/18 Achtste wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012

9.3.4 Statenvoorstel 82/18 4e (Slot) begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019

9.3.5 Statenvoorstel 90/18 Actualisatie gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer

9.3.6 Statenvoorstel 42/18 Verantwoording fractiebudgetten 2017

9.4 STEMMING

Bijlagen

9.4.1 Statenvoorstel 89/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 14 december 2018

9.4.2 Statenvoorstel 68/18 Visie `Gedeelde mobiliteit is maatwerk` en uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak

9.4.3 Statenvoorstel 63/18 Smart data : eerste stap richting een vooraanstaande data-economie

9.4.4 Statenvoorstel 74/18 Wijziging Waterverordening waterschap Rivierenland

9.4.5 Statenvoorstel 81/18 Afwijzen verzoek tot wijziging Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 14 december 2018