Het programma Democratie in Actie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt u uit voor een denksessie voor statenleden over hun rol bij de Regionale Energie Strategie (RES) op 28 oktober 2019. Een griffiemedewerker zal deze bijeenkomst ook bijwonen.