De voorzitter van de Statenwerkgroep Implementatie Omgevingswet nodigt alle Statenleden op dinsdagavond 22 oktober vanaf 17.30 uur uit voor een bijeenkomst over de omgevingswet. De bijeenkomst vindt plaats in het Brabant Living Landscape Café tijdens de Dutch Design Week. Klik hier voor de uitnodiging en het programma.   

Nodigt u ook een Brabantse volksvertegenwoordiger uit?

De voorzitter vraagt u om één of meerdere Brabantse gemeenteraadsleden of leden van het Algemeen Bestuur van Brabantse Waterschappen uit te nodigen voor dit evenement. U kunt daarvoor gebruik maken van de bijgevoegde uitnodigingstekst