Jaarlijks vindt een provinciale herdenkingsbijeenkomst van de Brabantse gesneuvelden plaats.
U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de herdenking.
De herdenking is van 19.00 tot ongeveer 20.45 uur. Daarna is er gelegenheid tot het gezamenlijk nuttigen van een drankje.
U wordt verzocht voor 18.45 uur in de kerk uw plaats te hebben ingenomen.