Provinciale Staten

Statendag 14 december 2018

Hierbij de overzichten van de woordvoerders en spreektijden voor de PS-vergadering en de woordvoerders bij de themavergaderingen van aanstaande vrijdag. Voor de Statendag van vrijdag 14 december is er een aangepaste dagindeling gepubliceerd. Ook zijn de vragen voor het rondvraagmoment gepubliceerd.

Rechtspositionele informatie

Onlangs bent u geïnformeerd over een circulaire van het Ministerie BZK inzake geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van provincies. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen die op u van toepassing zijn, op een rij.

  1. De vergoeding voor werkzaamheden wordt met ingang van 1 januari 2019 verhoogd naar een bedrag ad € 1.200,95 per maand (was € 1.163,75).
  2. De ‘onkostenvergoeding voor aan de uitoefening van het statenlidmaatschap verbonden kosten’ wordt met ingang van 1 januari 2019 verhoogd naar een bedrag ad € 173,40 per maand (was € 170,17).
  3. De vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor burgerleden wordt met ingang van 1 januari 2019 verhoogd naar een bedrag ad € 115,84 per vergadering (was € 112,25).

Nevenfunctie gedeputeerde Van den Hout

Aan de agenda van de procedurevergadering van 21 januari 2019 is een memo van gedeputeerde Van den Hout toegevoegd, waarbij hij Provinciale Staten informeert over een nieuwe nevenfunctie.

Schriftelijke vragen