Provinciale Staten

Statendag 7 december

Hierbij de overzichten van de woordvoerders en spreektijden voor de PS-vergadering en de woordvoerders bij de themavergaderingen van aanstaande vrijdag. Ook zijn de vragen voor het rondvraagmoment gepubliceerd.

Aangepaste dagindeling
Voor de Statendag van vrijdag 7 december is een aangepaste dagindeling gepubliceerd. Er is een extra themabijeenkomst ingelast over de samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. De woordvoering voor deze themabijeenkomst wordt nog uitgevraagd. Het Woordvoerdersoverleg Landbouw is verplaatst naar de Statendag van 14 december en het Platform P&C is komen te vervallen. In verband met het aantal insprekers is het inspreekmoment verlengd tot een uur.
De Procedurevergadering heeft 3 december in meerderheid aan Provinciale Staten geadviseerd om het Statenvoorstel Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven niet in de PS-vergadering van 7 december te behandelen. Het besluit tot wijzigen van de agenda zal aan het begin van de PS-vergadering genomen worden.

Themabijeenkomst Ruimte
Voorafgaand aan de themabijeenkomst ruimte over de omgevingsvisie staat vrijdag op het statenveld tussen 10.00 en 11.30 uur een proefopstelling van “Waterrijck”. Aan de hand van gemaakte keuzes op enkele thema’s is op een beeldscherm te zien wat de gevolgen voor “Waterrijck” voor de toekomst zijn. Hoe ziet de “wereld” er dan uit?

Inzameling voedselbank

De provincie doet ook dit jaar weer mee met de actie 'Samen voor de voedselbank' van Omroep Brabant. Van 3 tot en met 14 december kunt u houdbare producten inleveren. Bekijk waar het meeste vraag naar is en waar u de producten kunt inleveren. 

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen