Provinciale Staten

Aanvragen themabijeenkomst

De griffie doet de oproep daar waar mogelijk aanvragen voor themabijeenkomsten deze week in te dienen in verband met de carnavalsvakantie.
Indien dit niet mogelijk is wordt verzocht hierover contact op te nemen met de griffie.

Persberichten

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen