Provinciale Staten

Statendag 19 januari 2018

Hierbij de overzichten van de spreektijden voor de PS-vergadering en de woordvoerders bij de themavergaderingen van aanstaande vrijdag.
Voor de Statendag van vrijdag 19 januari is er een aangepaste dagindeling gepubliceerd. Ook zijn de vragen voor het rondvraagmoment gepubliceerd.

Informatiemarkt rond Brabantse Aanpak Leegstand

Vrijdag vind tijdens de Statendag een themabijeenkomst van het thema ruimte plaats over de Voortgang van de Brabantse Aanpak leegstand.
Vanaf 11.00 uur is er rondom dit thema een informatiemarkt op de Statenlounge aanwezig. Op deze markt treft u informatie aan over de voucheraanpak en het kennisplatform VABimpuls, de Brabantse Monitor stand van leeg, de prijsvraag “Brood en Spelen” van de Rijksbouwmeester en Samen Hart voor de Zaak incl. de retailadviescommissie.

Memo Gedeputeerde over lozingen GenX-stoffen

Vandaag heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een brief aan de Tweede Kamer verstuurd met daarin een verslag en de stand van zaken over de lozingen van GenX-stoffen in Brabant. Uit onderzoek blijkt dat de stoffen zijn te herleiden tot twee bedrijven. Een bedrijf valt onder het bevoegde gezag van de provincie. De brief van de minister is als bijlage gevoegd bij een memo van Gedeputeerde Van den Hout. In het memo wordt verder nog nader ingegaan op de specifieke situatie bij het bedrijf dat onder het bevoegde gezag van de provincie valt. Het memo wordt tevens geagendeerd bij de procedurevergadering van 19 februari 2018.

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen