Provinciale Staten

Toegankelijkheid verdieping 1 op 19 januari

Tijdens de storm is op de eerste verdieping het glazen dak boven de blauwe zitjes bij de fractiekamers omhoog gewaaid en dubbel geklapt. Het glazen dak is provisorisch dichtgemaakt, maar een gedeelte van de eerste verdieping blijft om veiligheidsredenen ook morgen afgesloten. Dat betekent dat de fractiekamers van D66, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en de VVD morgen niet te bereiken zijn. Voor deze fracties is alternatieve werkruimte gereserveerd op de begane grond:

  • D66: Groene Pad 3
  • SP: Culturele Kavel 2
  • Partij voor de Dieren: Culturele Kavel 5
  • VVD: Innovatiegalerij 3
  • 50PLUS : Podium van Brabant 4
  • GroenLinks : Culturele Kavel 4

Als er spullen uit de fractiekamers moeten worden gehaald, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de griffie. De fractiekamer is dan bereikbaar onder begeleiding van een griffiemedewerker of de bodedienst. Voor de overige fracties geldt dat zij hun fractiekamers alleen kunnen bereiken via de zijde van de griffie.

Persberichten

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen