Provinciale Staten 

Memo Gedeputeerde over update lozingen GenX-stoffen

Vorige week heeft gedeputeerde Van den Hout u geïnformeerd met een memo over lozingen met GenX-stoffen in Brabant. Vandaag informeert de gedeputeerde u met een nieuwe memo. In het memo wordt aangegeven dat ook in het afvalwater van ATM in Moerdijk GenX in het afvalwater is aangetroffen. Dit memo wordt ook geagendeerd voor de procedurevergadering van 19 februari 2018.

Persberichten

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen