Provinciale Staten

Indienen declaraties uiterlijk 31 januari 2018

In verband met de afsluiting van het lopende boekjaar meldt afdeling personeelszaken dat declaraties over 2017 uiterlijk op 31 januari 2018 in moeten zijn gediend.

Schriftelijke vragen