Provinciale Staten

Begroting 2019

In de PS-vergadering van vrijdag 9 november jl. is bij de behandeling van de Begroting 2019 een groot aantal amendementen en moties in stemming gebracht. De griffie heeft een overzicht opgesteld van de stemmingsuitslagen.  

Persberichten

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen