Provinciale Staten

Bereikbaarheid griffie

In verband met een teamdag is de griffie morgen via email en telefoonnummer 073-6812278 beperkt bereikbaar.

Uitnodigingen derden

  • Gedeputeerde Pauli nodigt u uit voor een werkbezoek aan de Jheronimus Academy of Data Science op vrijdag 11 januari 2019 in 's-Hertogenbosch

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen