Provinciale Staten

Nieuwe provinciaal redacteur Brabants Dagblad

De griffie heeft kennis gemaakt met Paul Driessen, de nieuwe provinciale redacteur van het Brabants Dagblad. U kunt Paul Driessen bereiken via p.driessen@bd.nl of tel 06 1467 6925.

Nieuwjaarsconcerten

Ook dit jaar biedt het provinciaal bestuur de Brabantse bevolking weer nieuwjaarsconcerten van philharmonie zuidnederland aan. De concerten zijn op zondag 6 januari 2019 om 11.00 en 15.00 uur (hal provinciehuis). U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. In totaal kunt u 4 toegangsbewijzen krijgen. Dus de mogelijkheid bestaat om gasten mee te nemen. Kijk wel zorgvuldig naar het aantal kaarten dat u aanvraagt. Het is zonde als teveel kaarten bestelt en we andere mensen daardoor moeten teleurstellen. U ontvangt binnenkort de digitale uitnodiging. 

Uitnodigingen derden

De P10, het landelijke netwerk van grote plattelandsgemeenten, nodigt u uit voor hun symposium 'P10 In beeld' op donderdag 29 november in Den Haag.

Persberichten

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen

Op weg naar de verkiezingen: provincies in beeld

Stembiljet met rood potlood

Ook in IPO-verband wordt aandacht besteed aan de Statenverkiezingen. Doel? Samen de provincie als overheidslaag een 'gezicht' geven. Als eerste actie is vandaag de film 'Leer mij Jaap kennen, in een flits ons land door’ gelanceerd.  Het IPO vraagt iedereen het filmpje te delen, liken en re-posten.