Provinciale Staten 

Uitnodigingen derden

  • Samenwerking Grensgebied De Kempen organiseert op vrijdag 30 november een werkbezoek. Bekijk de uitnodiging.
  • Secretaris Provinciale Raad Sjors Willems nodigt u uit voor de vergadering van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving

Persberichten

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording openstaande vragen Statendag

Op weg naar de verkiezingen: instructiebijeenkomst Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) voor politieke partijen

Stembiljet met rood potlood

  • De Kiesraad heeft in opdracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties software laten ontwikkelen ter ondersteuning van politieke partijen bij de kandidaatstelling. Met deze software is het mogelijk uw kandidatenlijst en de andere formulieren die bij deze verkiezingen nodig zijn, aan te maken in pdf-formaat en af te drukken. U heeft de mogelijkheid om een instructiebijeenkomst over het gebruik van deze software bij te wonen. Per provincie kunnen 1 of 2 mensen per politieke groepering zich aanmelden. De bijeenkomst vindt op maandavond 17 december (19.00 – 20.30 uur) a.s. op het provinciehuis plaats. Meldt u zich hiervoor aan via statengriffie@brabant.nl