Provinciale Staten

Nieuwe communicatieadviseur: Anky Wijdeven

Anky Wijdeven is sinds een paar weken werkzaam als communicatieadviseur bij de griffie. Ze neemt het stokje over van Eefje Rolsma die tijdelijk weer in huis was om de communicatie voor Provinciale Staten in goed banen te leiden. Anky is gedetacheerd vanuit waterschap Aa en Maas en werkt sinds begin dit jaar voor de Provincie. Tot voor kort was ze werkzaam voor het team beleidscommunicatie (thema circulaire economie).

Beantwoording technische vragen