Provinciale Staten

Moties en amendementen alleen digitaal

Tijdens de PS-vergadering van 9 november jl. is de motie ‘Papierwinkel’ aangenomen. Hiermee hebben uw Staten besloten om in Statenvergaderingen geen kopieën van moties en amendementen op papier meer te verstrekken. De moties en amendementen vindt u zoals gebruikelijk zo snel mogelijk na indiening terug op Ibabs. Denkt u eraan dat, conform het Regelement van Orde, moties en amendementen nog wel fysiek en ondertekend bij de voorzitter ingeleverd dienen te worden.

Uitnodigingen derden

Persberichten

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Op weg naar de verkiezingen

Filmpjes ‘Werken aan Brabant’:
Stembiljet met rood potlood Met het concept ‘Werken aan Brabant’ brengen we d.m.v. filmpjes in beeld op welke thema`s de provincie actief is en wat onze rol bij deze thema’s is. Maar ook hoe we iedere dag werken aan een mooier Brabant. De serie filmpjes gebruiken we in aanloop naar de verkiezingen. Het 1e filmpje is inmiddels gereed en gaat over de weginspecteur en zijn rol bij provinciale wegen.

Brabant on Tour:
Met de ‘Fan van Brabant Quiz’ gaan we dit keer langs bij de Margriet Winter Fair. We zijn hier te vinden op 26 november tot 13.00 uur bij de ingang van de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Met deze activerende quiz in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen kunnen bezoekers hun kennis over Brabant testen. Tot medio februari zal de quiz op diverse locaties verspreid over Brabant te vinden zijn. Een planning hiervoor is momenteel in de maak. U bent uiteraard van harte welkom om langs te komen!