Provinciale Staten

Verslagen Treasury Committee

Het vastgestelde verslag van het Treasury Committee van 12 september 2018 ligt per heden vertrouwelijk ter inzage bij de Griffie. In dit dagbericht treft u een kort verslag aan van de vergadering van het Treasury Committee van 21 november 2018. In overeenstemming met het Treasury Statuut worden de Statenleden door middel van een kort verslag van het Treasury Committee na de vergadering geïnformeerd over de besproken punten en uitgebrachte adviezen. Op verzoek van het Treasury Committee ontvangt u ook een ‘in één oogopslag-overzicht’ (dashboard) inzake de Immunisatieportefeuille en de Investeringsagenda Portefeuille. 

Uitnodigingen derden

  • Gedeputeerde Spierings en burgemeester Van Rooij van Meierijstad nodigen u uit voor de Grande finale & the next step van Brabant European Region of Gastronomy 2018 op maandag 3 december in Breda.

Persberichten

Schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen