Provinciale Staten

Antwoord op aanvullende technische vraag Begroting 2019

De aanvullende technische vraag van CDA is beantwoord en op iBabs gepubliceerd onder de Statendag van 9 november, agendapunt 3.5.2.

Persberichten

Beantwoording schriftelijke vragen