Provinciale Staten

Sluit aan bij een klassenbezoek!

Regelmatig ontvangen wij groepen scholieren en studenten op het provinciehuis. Zij leren door het spelen van het ‘provinciespel’ wat de provincie doet en hoe de provincie besluiten neemt. Het laatste halfuur mogen zij vragen stellen aan een Statenlid. Dat is van 11.30 – 12.00 uur of van 14.30 – 15.00 uur. Een leuke kans om met studenten in gesprek te gaan over de provincie. Vindt u het leuk om hier eens aan deel te nemen? Stuur dan even een mail naar statengriffie@brabant.nl

Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bij de procedurevergadering van 13 mei 2019 onder agendapunt 10.L14 treft u een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan, waarbij u meer informatie vindt over uw werk als Statenlid. Ook wordt u geïnformeerd over de digitale leeromgeving www.leerplatformstatenleden.nl In het dagbericht van 29 maart is ook aandacht besteed aan dit nieuwe platform.

Uitnodigingen derden

  • De stuurgroep Proefcasus Eindhoven Airport nodigt u uit voor een bijeenkomst over de toekomst van Eindhoven Airport.
  • De heer Pieter van Geel nodigt omwonenden, belangengroeperingen en bedrijven uit voor de publieke bijeenkomst op 25 april a.s. in Eindhoven. Ook statenleden zijn welkom om aan te sluiten. Bekijk de uitnodiging.