Provinciale Staten

Verslagen Treasury Committee

Het vastgestelde verslag van het Treasury Committee van 21 november 2018 ligt per heden vertrouwelijk ter inzage bij de Griffie. In dit dagbericht treft u een kort verslag aan van de vergadering van het Treasury Committee van 1 maart 2019. In overeenstemming met het Treasury Statuut worden de Statenleden door middel van een kort verslag van het Treasury Committee na de vergadering geïnformeerd over de besproken punten en uitgebrachte adviezen.

Persberichten

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen