Provinciale Staten

Verkiezing Eerste Kamer

Op maandag 27 mei kiest u de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Dit gebeurt in een openbare vergadering van Provinciale Staten die om 14.45 uur begint. De stemming start stipt om 15.00 uur. Om u als Statenlid goed te informeren is een nieuwsbrief opgesteld. 

Meedenksessie communicatiekader 2019-2023

Hoe communiceert PS deze statenperiode met de Brabander? Tijdens de Statendag van 24 mei organiseert de griffie een interactieve sessie, waarin u uw verbeterpunten, wensen en ideeën voor de communicatiestrategie voor de komende vier jaar kunt inbrengen. Vertrekpunt van de communicatiestrategie is om op reguliere basis de dialoog met de Brabander aan te gaan en niet alleen tijdens verkiezingstijd. Graag vernemen we van iedere fractie wie kan deelnemen aan deze sessie. U kunt dit doorgeven via statengriffie@brabant.nl.

Persberichten

Schriftelijke vragen