Provinciale Staten

Begroting 2020

De technische vragen van CDA, GroenLinks, PVV en ChristenUnie-SGP over de Begroting 2020 zijn beantwoord en terug te vinden op iBabs en de provinciale website onder de Statendag van 8 november 2019, agendapunt 2.2.3. 

Beantwoording schriftelijke vragen