Provinciale Staten

Afwezigheid griffie

In verband met onder andere een bezoek aan de Eerste Kamer waar de griffie een rondleiding krijgt van Alexander van Hattem, is de griffie woensdag 13 november niet aanwezig en bij spoed bereikbaar op 073 681 2278.

Stemmingsuitslagen Statendag 8 november

In de PS-vergadering van vrijdag 8 november jl. is bij de behandeling van het Klimaatakkoord, de Vuelta en de Begroting 2020 een groot aantal amendementen en moties in stemming gebracht. De griffie heeft een overzicht opgesteld van de stemmingsuitslagen.

Gasten van de Staten

Iedere Statendag wordt het Provinciehuis en de Provinciale Statenvergadering opengesteld voor geïnteresseerde Brabanders. Tijdens de dag krijgen onze gasten na hun ontvangst een rondleiding door het gebouw en wonen ze een gedeelte van de Statenvergadering bij. In het programma zit ook een uurtje ingebouwd voor onze gasten om in gesprek te gaan met Statenleden. Wij zijn nog op zoek naar Statenleden die het gesprek met onze gasten aan willen gaan en hun vragen willen beantwoorden. Voor de Statendag van 22 november hebben wij één sessie die openstaat:

  • 12:30 – 13:25 Groep van 30 personen KBO Hilvarenbeek

Mocht u nog vragen hebben of als u graag een groep te woord wil staan kunt u mailen naar statengriffie@brabant.nl.

Schriftelijke vragen