Provinciale Staten

Brabant Ontmoet

De provincie nodigt u uit voor Brabant Ontmoet, hét netwerkevenement voor bestuurlijk Brabant, op woensdag 27 november in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch. Samen stropen we dit jaar de mouwen op en bouwen we verder aan Brabant. Dat doen we aan de hand van drie thema’s, toegelicht in een korte pitch. Op het event zelf kunt u kiezen met welk thema u die avond aan de slag gaat. De keuze bestaat uit:

  • Het versnellen van de energietransitie 
  • Het terugdringen van het woningtekort en de leegstand 
  • Het terugdringen van de ondermijnende criminaliteit

U kunt zich nog aanmelden tot uiterlijk 20 november via het digitale aanmeldformulier.

Persberichten

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen