Provinciale Staten 

Provinciehuis helemaal gesloten vanaf dinsdag 24 maart

Vorige week is u bericht dat in verband met de maatregelen rondom het coronavirus de openingstijden van het provinciehuis waren beperkt. Vandaag is besloten het provinciehuis met ingang van dinsdag 24 maart helemaal te sluiten. Het provinciehuis wordt voor Statenleden en anderen alleen geopend indien daarvoor gegronde redenen zijn. U dient hiervoor contact op te nemen met de griffie. Hartelijk dank voor uw begrip.

Persberichten

Beantwoording technische vragen