Het kan bijvoorbeeld gaan om bejegening van burgers tijdens inspraakmogelijkheden. Als een dergelijke klacht is ingediend, komt de commissie bijeen en vindt hoor- en wederhoor plaats. De commissie bestaat uit minimaal vier en maximaal zeven Statenleden. Een ambtelijk secretaris biedt ondersteuning. Een en ander is vastgelegd in de Verordening Commissie voor Klachten en Verzoeken 1999.

Contact

Commissie voor Klachten en Verzoeken